Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου αναγνωρίζουν ότι η επιτυχία και η οικονομική ευρωστία οργανισμών και επιχειρήσεων δεν μπορούν παρά να  συνεισφέρουν ταυτόχρονα στην ευρωστία της κοινωνίας στην οποία δρουν και λειτουργούν.  Το εταιρικό κέρδος πρέπει να συμβαδίζει  με το ευρύτερο κοινωνικό όφελος.  Είναι για αυτό το λόγο και στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας που οι Γενικές υλοποιούν δράσεις υπεύθυνου εταιρικού βίου.

 

Οι Γενικές έχουν εκπονήσει πρόγραμμα ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στηρίζουν τις προσπάθειες για προσφορά προς το συνάνθρωπο και την κοινωνία, ειδικότερα δε, τις προσπάθειες της Πολιτείας για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και υγείας.  Συνεργαζόμαστε με κρατικούς, ιδιωτικούς, μη κερδοσκοπικούς και άλλους φορείς, ώστε  να συμβάλουμε στην υλοποίηση φιλόδοξων και αξιόλογων έργων  όπως είναι η αιμοδοσία και ο εθελοντισμός, η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας και η οδική συνείδηση. 

 

Συνεργαζόμαστε με το Τμήμα Τροχαίας, το Κέντρο Αίματος και τη Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και Διαφώτισης για διοργάνωση αριθμού εκδηλώσεων με στόχο την πρόληψη των οδικών δυστυχημάτων αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την αιμοδοσία.  Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας, οι Γενικές ακολουθούν συγκεκριμένο σχέδιο δράσης οδικής ασφάλειας που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα για ορθή και υπεύθυνη οδική συμπεριφορά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL