English (United Kingdom) ελληνικά (Ελλάδα)
Γλώσσα:

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Τώρα, κάνουμε την ασφάλιση οχήματος ακόμη πιο εύκολη υπόθεση: (1) Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις που αφορούν εσάς και το όχημά σας, (2) Υπολογίστε το κόστος, (3) Αγοράστε την ασφάλισή σας εύκολα, γρήγορα και με μειωμένη τιμή.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ασφαλίσετε το όχημα σας επιλέγοντας ανάμεσα σε ένα από τα τέσσερα σχέδια ασφάλισης που προσφέρουμε. Για να δείτε τις καλύψεις που προσφέρουν τα σχέδια μας, πατήστε εδώ.

Για το Έντυπο Πληροφοριών Ασφαλιστικής Επιχείρησης, πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι για αγορά ασφάλισης μέσω της ιστοσελίδας μας πρέπει να πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Ο ιδιοκτήτης του προς ασφάλιση οχήματος είστε εσείς.
  • Όλοι οι οδηγοί (συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη) είναι ηλικίας 25-70 ετών, κάτοχοι κανονικής (όχι μαθητικής) άδειας οδήγησης για τουλάχιστον δύο χρόνια, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και ασφαλισμένοι σε ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια.

Το προς ασφάλιση όχημα:

  • Δεν υπερβαίνει για τις περιεκτικές καλύψεις, την αξία των €50.000.
  • Δεν είναι ήδη ασφαλισμένο με τις Γενικές.
  • Ανήκει σε φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη) - Δεν ανήκει σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία, συνεταιρισμό κ.λπ.).
  • Θα χρησιμοποιείται εντός της Γεωγραφικής Περιοχής, όπως αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.
  • Φέρει Κυπριακές πινακίδες, είναι δεξιοτίμονο και δεν έχει τροποποιηθεί σε σχέση με τις εργοστασιακές του προδιαγραφές.

Εάν οι πιο πάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται ή χρειάζεστε οποιαδήποτε υποστήριξη σε σχέση με την Ιστοσελίδα μας, καλέστε μας στο 8000.87.87.

Εάν μετά την ολοκλήρωση της αγοράς αποφασίσετε ότι αυτή η ασφάλιση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, μπορείτε, εντός δεκατεσσάρων ημερών από τη σύναψη της ασφάλισης και νοουμένου ότι δεν έχετε υποβάλει απαίτηση, να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το συνημμένο έντυπο στην Εταιρεία μας και θα σας επιστρέψουμε όλα τα ασφάλιστρα που έχετε καταβάλει.

Επιβεβαιώνω ότι πληρώ όλες τις πιο πάνω προϋποθέσεις.

Επιλέξτε το check-box για να διαβάσετε και να αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.

Δεν έχετε επιβεβαιώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης.

Όροι Χρήσης

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και διατηρείται από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω. Με τη χρήση αυτής του ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου είναι ιδιοκτησία των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου. Η αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησης τους. Εντούτοις, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες θα είναι εξακριβωμένες και πλήρεις ανά πάσα στιγμή. Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου δεν θα είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υφίσταται οποιοσδήποτε χρήστης ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του/της στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των όρων και προϋποθέσεων, υπόκεινται σε αλλαγή από μας χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

Ο χρήστης αναλαμβάνει οποιοδήποτε κίνδυνο πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας. Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε υλικού που μεταφορτώνετε από αυτή δεν θα προκαλέσει ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία σας.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου δεν φέρουν καμία ευθύνη για την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών σας σε τέτοιες ιστοσελίδες, αφού αυτές είναι πέραν του δικού μας ελέγχου.

Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων

Οι Γενικές μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσουν οποιονδήποτε ή όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρηθούν ότι έχουν ειδοποιηθεί και δεσμεύονται από τις αλλαγές.

Παραβίαση Όρων & Προϋποθέσεων

Σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων από οποιοδήποτε χρήστη οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου μπορούν και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων τους, χωρίς να αποκλείουν τη δυνατότητα απόκλισης πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη στην ιστοσελίδα.

Ισχύουσα Νομοθεσία

Η χρήση της ιστοσελίδας μας θα διέπεται από τους νόμους της Κύπρου.

Προβλήματα που τυχόν προκύψουν από την χρήση του ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου έχει δοκιμαστεί εκτενώς. Εν τούτοις, αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, ενημερώστε μας μέσω email, στη διεύθυνση marketing@gic.bankofcyprus.com.

 

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους πιο πάνω Όρους Χρήσης.
Δεν αποδέχομαι τους πιο πάνω Όρους Χρήσης.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ασφαλίσετε το όχημά σας επιλέγοντας κάλυψη έναντι τρίτου (Third Party Web) ή περιεκτική κάλυψη (Comprehensive Web). Μελετήστε τις καλύψεις των δύο σχεδίων που περιγράφονται πιο κάτω και επιλέξτε εκείνο που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Παρεχόμενη Κάλυψη (mouse-over για περιγραφή)Third Party WebComprehensive Web

Ευθύνη Έναντι Τρίτων 

   

Οδήγηση πέραν της οδού  

   

Κάλυψη ανεμοθώρακα  

- €250

Απώλεια ή ζημιά του οχήματος από φωτιά ή κλοπή 

   

Οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά στο όχημα 

   

Απαλλαγή (αφαιρετέο ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση απαίτησης) 

  Ισχύει Απαλλαγή
Επιπλέον Υπηρεσίες

Motor Assistance: Οδική βοήθεια*/Φροντίδα ατυχήματος. 

   

* Προσφέρεται μόνο σε οχήματα με μικτό βάρος κάτω των 5 τόνων

Προαιρετική Επέκταση

Οι Γενικές προσφέρουν την πιο κάτω Προαιρετική Επέκταση, με επιπλέον ασφάλιστρο.

Ρυμουλκούμενο όχημα

 
   

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μελετήστε τα πιο κάτω Σχέδια Ασφάλισης μας και επιλέξτε εκείνο που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
(mouse-over για περιγραφή)
Third Party WebThird Party Plus WebComprehensive WebComprehensive Superior Web

Ευθύνη Έναντι Τρίτων 

       

Οδήγηση άλλου αυτοκινήτου (προσφέρεται μόνο σε ιδιωτικά οχήματα που ανήκουν σε ιδιώτες) 

       

Οδήγηση πέραν της οδού  

       

Κάλυψη ανεμοθώρακα  

  €350 €250 €1050

Απώλεια ή ζημιά του οχήματος από φωτιά ή κλοπή 

       

Οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά στο όχημα 

       

Απώλεια χρήσης (για ιδιωτικά οχήματα μόνο) 

      15 μέρες

Προστασία έκπτωσης για μη υποβολή απαίτησης  

       

Φυσικοί κίνδυνοι 

       

Απεργίες, οχλαγωγίες 

       

Απώλεια προσωπικών αντικειμένων 

       

Προσωπικά ατυχήματα ασφαλισμένου ή/και συζύγου 

       

Αντικατάσταση οχήματος με καινούργιο (για ιδιωτικά οχήματα μόνο) 

       

Απαλλαγή (αφαιρετέο ποσό που επιβαρύνει τον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση απαίτησης) 

    Ισχύει Απαλλαγή
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Motor Assistance: Οδική βοήθεια*/Φροντίδα ατυχήματος. 

       

* Προσφέρεται μόνο σε οχήματα με μικτό βάρος κάτω των 5 τόνων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου προσφέρουν τις πιο κάτω Προαιρετικές Καλύψεις, με επιπλέον ασφάλιστρο.

Ρυμουλκούμενο όχημα

 
       

Προσωπικά ατυχήματα ασφαλισμένου ή/και συζύγου

 
       
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 8000.87.87 EMAIL